برنج چیست

برنج چیست؟

سه نوع برنج رایج مصرفی، برنج قهوه‌ای، برنج قرمز و برنج تایلندی سفید و یک نوع سیاه وحشی برنج از مهم‌ترین غلات و اقلام غذایی جهان است. نی...

ادامه مطلب

برنج چیست

برنج چیست؟

سه نوع برنج رایج مصرفی، برنج قهوه‌ای، برنج قرمز و برنج تایلندی سفید و یک نوع سیاه وحشی برنج از مهم‌ترین غلات و اقلام غذایی جهان است. نی...

ادامه مطلب